Gatchina

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

46 หน่วย_ฟ.
S 4 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 24/10 12:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: 43°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 44°
ความชิ้น: 95.3%
ทัศนวิสัย: 31 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:58 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:27 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:49 am. Next update estimated at 02:40 am.


Trivia

81° Bojonegoro, อินโดนีเซีย
Belaya Gora, รัสเซีย -9°

81° Madiun, อินโดนีเซีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -8°

80° Colomadu, อินโดนีเซีย
Bilibino, รัสเซีย -2°

80° Gatak, อินโดนีเซีย
Artyk, รัสเซีย

80° Grogol, อินโดนีเซีย
Chokurdakh, รัสเซีย 10°