Glinka

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+2 หน่วย_ซ.
SW 4 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 16/12 09:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: -2°
บาโรมิเตอร์: 1009.3 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +2°
ความชิ้น: 97.9%
ทัศนวิสัย: 4 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 09:05 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:22 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 08:58 am. Next update estimated at 09:50 am.


Trivia

+42° Mount Isa, ออสเตรเลีย
Yagodnoye, รัสเซีย -44°

+42° Quilpie, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -43°

+41° Ayers Rock, ออสเตรเลีย
Ust'-Kuyga, รัสเซีย -37°

+41° Uluru-Kata Tjuta National Park, ออสเตรเลีย
Talaya, รัสเซีย -34°

+40° Port Augusta, ออสเตรเลีย
Tura, รัสเซีย -31°