Gonzha

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-26 หน่วย_ซ.
N 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 08/12 09:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: -33°
บาโรมิเตอร์: 1025.9 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -32°
ความชิ้น: 56.7%
ทัศนวิสัย: 50 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:40 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:19 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:27 pm. Next update estimated at 10:00 pm.


Trivia

+36° Nsanje, มาลาวี
Amga, รัสเซีย -44°

+35° Numan, ไนจีเรีย
Markha, รัสเซีย -41°

+29° Bani, แกมเบีย
Mayya, รัสเซีย -41°

+29° Demfai Karim, แกมเบีย
Namtsy, รัสเซีย -41°

+29° Koungheul, เซเนกัล
Yakutsk, รัสเซีย -41°