Gordeyevka

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

40 หน่วย_ฟ.
E 4 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 17/11 09:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 37°
บาโรมิเตอร์: 30.4 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 40°
ความชิ้น: 100%
ทัศนวิสัย: 0 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:18 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:54 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:00 pm. Next update estimated at 10:50 pm.


Trivia

103° Filadelfia, ปารากวัย
Tura, รัสเซีย -44°

98° Porto Murtinho, บราซิล
Yerbogachën, รัสเซีย -42°

98° San Carlos, ปารากวัย
Alekseyevskaya, รัสเซีย -35°

93° Nueva Italia, ปารากวัย
Kazachinskoye, รัสเซีย -32°

92° Coronel Martínez, ปารากวัย
Chara, รัสเซีย -30°