شرایط فعلی

پوشیده از ابر و برف سبک -26 درجه سانتی گراد
SE 5 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر و برف سبک
دمای مورد انتظار:-37°
بارومتر: 1022.3 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -30°
رطوبت: 67.8%
قابلیت دید: 4 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:29 am
غروب خورشید: 04:07 pm
از تاریخ 20/11 11:00 pm
مشاهده شده در Mama
مشاهدات گذشته, Mama >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: -22°
کمینه: -23°
فردا
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: -20°
کمینه: -29°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: -13°
کمینه: -23°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:50 am.