Gornyatskiy

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+3 หน่วย_ซ.
NE 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 10/12 07:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: +1°
บาโรมิเตอร์: 1022.1 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +2°
ความชิ้น: 94.5%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:55 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:21 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:03 pm. Next update estimated at 10:40 pm.


Trivia

+28° Moree, ออสเตรเลีย
Sarylakh, รัสเซีย -49°

N/A +27° Blackall, ออสเตรเลีย
Batagay, รัสเซีย -43°

+26° Selwyn Snowfields, ออสเตรเลีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -43°

+24° Alice Springs, ออสเตรเลีย
Solnechnyy, รัสเซีย -43°

N/A +23° Winton, ออสเตรเลีย
Ynykchanskiy, รัสเซีย -43°