Gur'yevsk

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-11 หน่วย_ซ.
SW 1 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 16/12 07:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: -11°
บาโรมิเตอร์: 1037.9 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -14°
ความชิ้น: 80.5%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 09:30 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:52 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 08:59 am. Next update estimated at 09:20 am.


Trivia

N/A +40° Winton, ออสเตรเลีย
Sarylakh, รัสเซีย -46°

+39° Coober Pedy, ออสเตรเลีย
Yagodnoye, รัสเซีย -46°

+39° Uluru-Kata Tjuta National Park, ออสเตรเลีย
Debin, รัสเซีย -41°

+38° Port Augusta West, ออสเตรเลีย
Ust'-Kuyga, รัสเซีย -38°

+36° Hermannsburg, ออสเตรเลีย
Nizhneyansk, รัสเซีย -33°