Kadoshkino

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+2 หน่วย_ซ.
SW 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 20/02 12:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: +2°
บาโรมิเตอร์: 1019.5 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -1°
ความชิ้น: 81.3%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:12 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:20 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:06 pm. Next update estimated at 01:50 pm.


Trivia

+21° Ajuchitlán del Progreso, เม็กซิโก
Hall Beach, แคนาดา -37°

+21° Ciudad Altamirano, เม็กซิโก
Belichan, รัสเซีย -35°

+21° Coyuca de Catalán, เม็กซิโก
Iqaluit, แคนาดา -35°

+21° San Miguel Totolapan, เม็กซิโก
Kugaaruk, แคนาดา -34° N/A

+21° Tlalchapa, เม็กซิโก
Solnechnyy, รัสเซีย -25°