شرایط فعلی

پوشیده از ابر و برف سبک -8 درجه سانتی گراد
E 7 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر و برف سبک
دمای مورد انتظار:-16°
بارومتر: 990.1 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -10°
رطوبت: 85.3%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
خورشید طلوع نکرده است
از تاریخ 11/12 07:00 pm
مشاهده شده در Karaul
مشاهدات گذشته, Karaul >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
تا قسمتی ابری و برف سبک
بیشینه: -18°
کمینه: -26°
فردا
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: -8°
کمینه: -19°
امروز
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: -8°
کمینه: -11°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:59 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:00 pm.