Karaul

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

32 หน่วย_ฟ.
S 9 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 14/10 04:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 25°
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 31°
ความชิ้น: 93.6%
ทัศนวิสัย: 12 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:33 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:51 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:50 am. Next update estimated at 06:30 am.


Trivia

101° Floriano, บราซิล
Atka, รัสเซีย -12°

97° Mozarlândia, บราซิล
McMurdo Station, Antarctica

94° Corumbá, บราซิล
Anaktuvuk Pass, สหรัฐอเมริกา 15°

94° Crixás, บราซิล
Sokol, รัสเซีย 21°

93° Palmeirais, บราซิล
Arctic Village, สหรัฐอเมริกา 31°