شرایط فعلی

پوشیده از ابر و برف سبک 32 درجه فارنهایت
W 7 مایل در ساعت
پوشیده از ابر و برف سبک
دمای مورد انتظار:26°
بارومتر: 30.4 اینچ
نقطه شبنم: 32°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 08:49 am
غروب خورشید: 05:10 pm
از تاریخ 18/11 07:30 am
مشاهده شده در Ufa
مشاهدات گذشته, Ufa >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 14°
کمینه:
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 27°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 35°
کمینه: 24°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:58 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:30 am.