شرایط فعلی

پوشیده از ابر و برف سبک 21 درجه فارنهایت
S 7 مایل در ساعت
پوشیده از ابر و برف سبک
دمای مورد انتظار:13°
نقطه شبنم: 19°
رطوبت: 90.9%
قابلیت دید: 12 مایل
خورشید طلوع نکرده است
از تاریخ 12/12 01:00 am
مشاهده شده در Potapovo
مشاهدات گذشته, Potapovo >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: -18°
کمینه: -25°
فردا
ابری
بیشینه: 10°
کمینه: -21°
امروز
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: 19°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:00 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:00 am.