Kazan'

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+1 หน่วย_ซ.
SW 7 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 06/12 04:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนหิมะตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: -5°
บาโรมิเตอร์: 1002.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง:
ความชิ้น: 93%
ทัศนวิสัย: 4 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:55 am
ดวงอาทิตย์ตก: 03:12 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:59 am. Next update estimated at 05:00 am.


Trivia

+33° Galcaio, ประเทศโซมาเลีย
Batagay, รัสเซีย -49°

+27° Ambato Boeny, มาดากัสการ์
Kysyl-Syr, รัสเซีย -43°

+27° Marovoay, มาดากัสการ์
Suntar, รัสเซีย -42°

+26° Talawdī, ซูดาน
Brindakit, รัสเซีย -41°

+21° Beroroha, มาดากัสการ์
Solnechnyy, รัสเซีย -41°