Kemerovo

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-19 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 21/01 10:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: -18°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: -25°
ความชิ้น: 71%
ทัศนวิสัย: 12 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 09:26 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:27 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:04 pm. Next update estimated at 12:30 pm.


Trivia

90° Colonia Neuland, ปารากวัย
Oymyakon, รัสเซีย -56°

90° San Pedro, โบลิเวีย
Turukhansk, รัสเซีย -52°

89° Porto Murtinho, บราซิล
Kadykchan, รัสเซีย -44°

86° Agua Fría, ฮอนดูรัส
Kholodnyy, รัสเซีย -44°

81° Porto da Folha, บราซิล
Susuman, รัสเซีย -44°