شرایط فعلی

شفاف -8 درجه سانتی گراد
SW 3 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:-13°
بارومتر: 1019.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -14°
رطوبت: 58.5%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:45 am
غروب خورشید: 05:04 pm
از تاریخ 16/12 06:00 pm
مشاهده شده در Habarovsk
مشاهدات گذشته, Habarovsk >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: -14°
کمینه: -24°
فردا
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: -5°
کمینه: -19°
امروز
شفاف
بیشینه: -6°
کمینه: -10°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:59 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:40 pm.