شرایط فعلی

شفاف -47 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:-47°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: -54°
رطوبت: 65.2%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 08:40 am
غروب خورشید: 03:42 pm
از تاریخ 27/01 11:00 pm
مشاهده شده در Krest-Hal'dzhaj
مشاهدات گذشته, Krest-Hal'dzhaj >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: -23°
کمینه: -34°
فردا
شفاف
بیشینه: -36°
کمینه: -47°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: -28°
کمینه: -53°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:04 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:30 am.