Khandyga

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-31 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 21/01 05:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: -31°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: -38°
ความชิ้น: 68%
ทัศนวิสัย: 31 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:57 am
ดวงอาทิตย์ตก: 03:21 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 08:07 pm. Next update estimated at 08:50 pm.


Trivia

85° Colonia Menno, ปารากวัย
Igarka, รัสเซีย -54°

85° Colonia Neuland, ปารากวัย
Verkhoyansk, รัสเซีย -53°

85° Fuerte Olimpo, ปารากวัย
Belichan, รัสเซีย -51°

85° Porto Murtinho, บราซิล
Kholodnyy, รัสเซีย -51°

77° Porto da Folha, บราซิล
Batagay, รัสเซีย -50°