شرایط فعلی

پوشیده از ابر و برف سبک -16 درجه سانتی گراد
SW 5 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر و برف سبک
دمای مورد انتظار:-24°
بارومتر: 1007.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -17°
رطوبت: 88.6%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
خورشید طلوع نکرده است
از تاریخ 21/11 07:00 am
مشاهده شده در Hatanga
مشاهدات گذشته, Hatanga >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
ابری
بیشینه: -22°
کمینه: -28°
فردا
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه: -16°
کمینه: -24°
امروز
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: -13°
کمینه: -17°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:58 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:50 am.