شرایط فعلی

پوشیده از ابر 10 درجه فارنهایت
E 4 مایل در ساعت
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: -3°
رطوبت: 50.3%
قابلیت دید: 31 مایل
طلوع خورشید: 09:02 am
غروب خورشید: 05:43 pm
از تاریخ 20/11 06:00 pm
مشاهده شده در Hilok
مشاهدات گذشته, Hilok >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
تا قمستی ابری و رگبار برف
بیشینه:
کمینه: -15°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: 20°
کمینه:
امروز
ابری
بیشینه: 14°
کمینه: -5°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:58 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:30 pm.