شرایط فعلی

شفاف -52 درجه فارنهایت
NE 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:-52°
بارومتر: 30.7 اینچ
نقطه شبنم: -63°
رطوبت: 46.7%
قابلیت دید: 31 مایل
طلوع خورشید: 08:21 am
غروب خورشید: 06:22 pm
از تاریخ 27/02 02:00 am
مشاهده شده در Susuman
مشاهدات گذشته, Susuman >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه:
کمینه: -38°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: -9°
کمینه: -32°
امروز
شفاف
بیشینه: -18°
کمینه: -46°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:06 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:20 am.