شرایط فعلی

37 درجه فارنهایت
دمای مورد انتظار:37°
بارومتر: 30.5 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 93.1%
طلوع خورشید: 07:42 am
غروب خورشید: 04:25 pm
از تاریخ 20/11 01:30 am
مشاهده شده در Voronez
مشاهدات گذشته, Voronez >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 28°
کمینه: 21°
فردا
شفاف
بیشینه: 25°
کمینه: 19°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 38°
کمینه: 19°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:10 am.