شرایط فعلی

شفاف 28 درجه فارنهایت
SW 4 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:23°
نقطه شبنم: 10°
رطوبت: 42.3%
قابلیت دید: 31 مایل
طلوع خورشید: 07:00 am
غروب خورشید: 04:16 pm
از تاریخ 06/12 10:00 am
مشاهده شده در Ahty
مشاهدات گذشته, Ahty >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
ابری
بیشینه: 46°
کمینه: 33°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 44°
کمینه: 29°
امروز
شفاف
بیشینه: 41°
کمینه: 25°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:00 am.