شرایط فعلی

غالباً شفاف +0 درجه سانتی گراد
E 2 متر بر ثانیه
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:-3°
نقطه شبنم: -8°
رطوبت: 52.5%
قابلیت دید: 50 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:11 am
غروب خورشید: 04:46 pm
از تاریخ 19/01 01:00 pm
مشاهده شده در Ahty
مشاهدات گذشته, Ahty >

وضع هوا در 3 روز

سه‌شنبه
شفاف
بیشینه: +2°
کمینه: -6°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +1°
کمینه: -5°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: -2°
کمینه: -5°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:06 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:20 pm.