Kletskaya

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

33 หน่วย_ฟ.
SE 13 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 29/01 04:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และหิมะตก
รู้สึก_เหมือน: 25°
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 31°
ความชิ้น: 90.5%
ทัศนวิสัย: 1 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:44 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:58 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:15 pm. Next update estimated at 07:20 pm.


Trivia

N/A 97° Bourke, ออสเตรเลีย
Spornoye, รัสเซีย -47°

78° Wagga Wagga, ออสเตรเลีย
Seymchan, รัสเซีย -44°

N/A 77° Leeton, ออสเตรเลีย
Selawik, สหรัฐอเมริกา -29°

76° Griffith, ออสเตรเลีย
Kobuk, สหรัฐอเมริกา -23°

N/A 74° Hay, ออสเตรเลีย
Resolute, แคนาดา -20°