شرایط فعلی

شفاف 64 درجه فارنهایت
S 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:64°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 48°
رطوبت: 54.9%
قابلیت دید: 16 مایل
طلوع خورشید: 07:08 am
غروب خورشید: 05:42 pm
از تاریخ 17/10 12:00 pm
مشاهده شده در Trubcevsk
مشاهدات گذشته, Trubcevsk >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 66°
کمینه: 44°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 64°
کمینه: 40°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 70°
کمینه: 42°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:30 pm.