Kolobovo

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

32 หน่วย_ฟ.
S 13 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 23/02 12:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และหิมะตกกระจายเป็นแห่งๆ
รู้สึก_เหมือน: 21°
บาโรมิเตอร์: 29.5 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 30°
ความชิ้น: 93.6%
ทัศนวิสัย: 1 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:23 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:33 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:07 pm. Next update estimated at 02:00 pm.


Trivia

97° Dujuuma, ประเทศโซมาเลีย
Pangnirtung, แคนาดา -33° N/A

97° Luuq, ประเทศโซมาเลีย
Debin, รัสเซีย -32°

90° Jalalaqsi, ประเทศโซมาเลีย
Burkhala, รัสเซีย -31°

84° Obo, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
Arviat, แคนาดา -24°

84° Yambio, ซูดาน
Verkhoyansk, รัสเซีย -21°