شرایط فعلی

شفاف +3 درجه سانتی گراد
W 5 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:-1°
بارومتر: 1026.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم:
رطوبت: 80.6%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:20 am
غروب خورشید: 04:46 pm
از تاریخ 17/01 04:30 pm
مشاهده شده در Voronez
مشاهدات گذشته, Voronez >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
ابری
بیشینه: +1°
کمینه: -4°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +2°
کمینه: -2°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: +3°
کمینه: -2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:18 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:10 pm.