شرایط فعلی

شفاف 16 درجه فارنهایت
E 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:
بارومتر: 30.9 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 63.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:49 am
غروب خورشید: 04:27 pm
از تاریخ 21/11 10:00 pm
مشاهده شده در Voronez
مشاهدات گذشته, Voronez >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 33°
کمینه: 20°
فردا
شفاف
بیشینه: 28°
کمینه: 19°
امروز
شفاف
بیشینه: 24°
کمینه: 17°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:58 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:50 pm.