Kolodeznyy

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+0 หน่วย_ซ.
SW 3 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 19/01 02:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: -4°
บาโรมิเตอร์: 1028.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -3°
ความชิ้น: 77.9%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:18 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:50 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:04 am. Next update estimated at 03:00 am.


Trivia

N/A +33° Winton, ออสเตรเลีย
Sarylakh, รัสเซีย -52°

+28° Dujuuma, ประเทศโซมาเลีย
Artyk, รัสเซีย -50°

+26° อำเภอ พานทอง, ประเทศไทย
Oymyakon, รัสเซีย -48°

+25° Amboasary, มาดากัสการ์
Yagodnoye, รัสเซีย -46°

+25° Tsiombe, มาดากัสการ์
Belaya Gora, รัสเซีย -43°