Kondol'

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

40 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 22/10 10:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 41°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 40°
ความชิ้น: 97.2%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:37 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:50 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:49 pm. Next update estimated at 10:50 pm.


Trivia

105° Dukwe, บอตสวานา
Bilibino, รัสเซีย -13°

88° Maun, บอตสวานา
Deputatskiy, รัสเซีย -12° N/A

88° Miandrivazo, มาดากัสการ์
Ust'-Omchug, รัสเซีย -5°

88° Nokaneng, บอตสวานา
Batagay-Alyta, รัสเซีย N/A

82° Nsanje, มาลาวี
Sarylakh, รัสเซีย 12°