شرایط فعلی

ابری و رگبار برف 32 درجه فارنهایت
S 9 مایل در ساعت
ابری و رگبار برف
دمای مورد انتظار:24°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 30°
رطوبت: 92.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:52 am
غروب خورشید: 06:20 pm
از تاریخ 18/10 08:00 pm
مشاهده شده در Barnaul
مشاهدات گذشته, Barnaul >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 33°
کمینه:
فردا
پوشیده از ابر و برف آبکی
بیشینه: 37°
کمینه: 25°
امروز
پوشیده از ابر و برف آبکی سبک
بیشینه: 40°
کمینه: 32°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:50 pm.