สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

41 หน่วย_ฟ.
E 20 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 15/11 04:30 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
เมฆมาก
รู้สึก_เหมือน: 32°
บาโรมิเตอร์: 30.3 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 37°
ความชิ้น: 86.9%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:00 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:39 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:58 am. Next update estimated at 05:30 am.


Trivia

79° Ar Ruşayriş, ซูดาน
Peleduy, รัสเซีย -38°

79° Chiungutwa, ทานซาเนีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -36°

79° Doka, ซูดาน
Tura, รัสเซีย -32°

79° Namalenga, ทานซาเนีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -30°

79° Nangomba, ทานซาเนีย
Alekseyevskaya, รัสเซีย -29°