شرایط فعلی

شفاف 57 درجه فارنهایت
NE 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:57°
نقطه شبنم: 50°
رطوبت: 75.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:01 am
غروب خورشید: 05:07 pm
از تاریخ 16/10 07:00 pm
مشاهده شده در Ahty
مشاهدات گذشته, Ahty >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 50°
فردا
شفاف
بیشینه: 74°
کمینه: 51°
امروز
شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 50°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 pm.