Lugovskiy

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

4 หน่วย_ฟ.
E 9 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 25/01 05:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และหิมะตก
รู้สึก_เหมือน: -9°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง:
ความชิ้น: 83%
ทัศนวิสัย: 1 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:47 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:34 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:05 pm. Next update estimated at 07:20 pm.


Trivia

N/A 97° Geikie Gorge National Park, ออสเตรเลีย
Ust'-Kuyga, รัสเซีย -59°

N/A 96° Roebourne, ออสเตรเลีย
Dzhebariki-Khaya, รัสเซีย -51°

94° Kata Tjuta, ออสเตรเลีย
Yakutsk, รัสเซีย -51° N/A

94° Uluru-Kata Tjuta National Park, ออสเตรเลีย
Borogontsy, รัสเซีย -50°

94° Yulara, ออสเตรเลีย
Churapcha, รัสเซีย -48°