Markovo

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

17 หน่วย_ฟ.
S 9 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 18/01 02:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน:
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง:
ความชิ้น: 61.7%
ทัศนวิสัย: 31 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 09:17 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:47 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:07 pm. Next update estimated at 05:20 pm.


Trivia

99° Longreach, ออสเตรเลีย
Ust'-Nera, รัสเซีย -54°

81° El Chauz, เม็กซิโก
Ese-Khayya, รัสเซีย -53°

81° Zirándaro, เม็กซิโก
Khandyga, รัสเซีย -44°

74° Buenavista Tomatlán, เม็กซิโก
Borogontsy, รัสเซีย -35°

74° Felipe Carrillo Puerto, เม็กซิโก
Нежданинское, รัสเซีย -31°