شرایط فعلی

شفاف -1 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:-1°
بارومتر: 30.4 اینچ
نقطه شبنم: -4°
رطوبت: 83.4%
طلوع خورشید: 07:36 am
غروب خورشید: 05:50 pm
از تاریخ 23/02 06:00 am
مشاهده شده در Moskva
مشاهدات گذشته, Moskva >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه:
کمینه: -7°
فردا
ابری
بیشینه: 14°
کمینه: -5°
امروز
شفاف
بیشینه: 12°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:40 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:10 am.