มอสโก

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

27 หน่วย_ฟ.
S 2 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 19/03 09:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 27°
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 11°
ความชิ้น: 46.1%

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:35 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:40 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:12 pm. Next update estimated at 11:40 pm.


Trivia

107° Ati, ชาด
Dukat, รัสเซีย -38°

107° Bokoro, ชาด
Omsukchan, รัสเซีย -38°

101° Téra, ไนเจอร์
Tiksi, รัสเซีย -38°

99° Binji, ไนจีเรีย
Sarylakh, รัสเซีย -33°

86° Dikwa, ไนจีเรีย
Baranikha, รัสเซีย -26°