شرایط فعلی

شفاف -8 درجه سانتی گراد
S 1 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:-8°
بارومتر: 1019.4 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -13°
رطوبت: 64.7%
قابلیت دید: 20 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:17 am
غروب خورشید: 03:17 pm
از تاریخ 17/01 04:00 pm
مشاهده شده در Kirs
مشاهدات گذشته, Kirs >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه:
کمینه: -5°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +1°
کمینه: -4°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: -1°
کمینه: -5°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:18 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:20 pm.