Nagorsk

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-6 หน่วย_ซ.
W 1 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 23/01 04:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: -6°
บาโรมิเตอร์: 983.9 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -8°
ความชิ้น: 82.7%
ทัศนวิสัย: 20 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:06 am
ดวงอาทิตย์ตก: 03:31 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:03 am. Next update estimated at 06:00 am.


Trivia

N/A +32° Geikie Gorge National Park, ออสเตรเลีย
Sarylakh, รัสเซีย -53°

+24° Sulya, อินเดีย
Artyk, รัสเซีย -52°

+23° Carapur, อินเดีย
Ust'-Kuyga, รัสเซีย -49°

+23° Navelim, อินเดีย
Seymchan, รัสเซีย -46°

+23° Sanquelim, อินเดีย
Udachnyy, รัสเซีย -40°