Nagorsk

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-3 หน่วย_ซ.
E 1 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 14/11 07:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และหิมะตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: -3°
บาโรมิเตอร์: 1036.1 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -5°
ความชิ้น: 88.8%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:26 am
ดวงอาทิตย์ตก: 03:14 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:59 am. Next update estimated at 10:30 am.


Trivia

N/A +43° Roebourne, ออสเตรเลีย
Peleduy, รัสเซีย -35°

+41° Nitmiluk National Park, ออสเตรเลีย
Bodaybo, รัสเซีย -32°

+41° Port Hedland, ออสเตรเลีย
Kropotkin, รัสเซีย -32°

+28° Gilbués, บราซิล
Vitimskiy, รัสเซีย -29°

+27° Ibotirama, บราซิล
Tupik, รัสเซีย -28°