สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

39 หน่วย_ฟ.
W 11 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 06/12 01:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 32°
บาโรมิเตอร์: 30.4 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 26°
ความชิ้น: 57.8%
ทัศนวิสัย: 12 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:33 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:32 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:59 pm. Next update estimated at 03:10 pm.


Trivia

97° Ayers Rock, ออสเตรเลีย
Fort Yukon, สหรัฐอเมริกา -44°

N/A 95° Roebourne, ออสเตรเลีย
Kysyl-Syr, รัสเซีย -43°

95° Tennant Creek, ออสเตรเลีย
Khandyga, รัสเซีย -38°

89° Longreach, ออสเตรเลีย
Mokhsogollokh, รัสเซีย -37°

83° Mount Isa, ออสเตรเลีย
Dzhebariki-Khaya, รัสเซีย -36°