شرایط فعلی

پوشیده از ابر +1 درجه سانتی گراد
SE 6 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:-4°
بارومتر: 993.6 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -2°
رطوبت: 78.1%
قابلیت دید: 50 کیلومتر
خورشید طلوع نکرده است
از تاریخ 13/12 09:00 am
مشاهده شده در Nikel'
مشاهدات گذشته, Nikel' >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: -2°
کمینه: -5°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه:
کمینه: -5°
امروز
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: +1°
کمینه: -2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:01 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:50 am.