شرایط فعلی

شفاف -11 درجه سانتی گراد
E 4 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:-18°
بارومتر: 1047.9 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -17°
رطوبت: 56.2%
قابلیت دید: 20 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:40 am
غروب خورشید: 04:26 pm
از تاریخ 21/11 10:00 am
مشاهده شده در Bogucar
مشاهدات گذشته, Bogucar >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: -1°
کمینه: -8°
فردا
شفاف
بیشینه: -3°
کمینه: -9°
امروز
شفاف
بیشینه: -4°
کمینه: -10°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:00 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:30 am.