شرایط فعلی

شفاف 42 درجه فارنهایت
NE 13 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:35°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 78.7%
قابلیت دید: 12 مایل
طلوع خورشید: 07:21 am
غروب خورشید: 04:45 pm
از تاریخ 14/11 10:00 pm
مشاهده شده در Taganrog
مشاهدات گذشته, Taganrog >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 49°
کمینه: 37°
فردا
شفاف
بیشینه: 48°
کمینه: 39°
امروز
شفاف
بیشینه: 48°
کمینه: 38°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:59 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:00 pm.