شرایط فعلی

شفاف +4 درجه سانتی گراد
شفاف
دمای مورد انتظار:+4°
بارومتر: 998.8 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +1°
رطوبت: 81.4%
قابلیت دید: 4 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:38 am
غروب خورشید: 05:37 pm
از تاریخ 25/02 04:00 am
مشاهده شده در Mahackala
مشاهدات گذشته, Mahackala >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +17°
کمینه: +1°
فردا
شفاف
بیشینه: +12°
کمینه: +1°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +9°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:03 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:30 am.