شرایط فعلی

شفاف درجه فارنهایت
E 199 مایل در ساعت
شفاف
بارومتر: 30.4 اینچ
نقطه شبنم: 11°
طلوع خورشید: 08:00 am
غروب خورشید: 05:12 pm
از تاریخ 24/10 05:00 am
مشاهده شده در Srednikan
مشاهدات گذشته, Srednikan >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 26°
کمینه: 20°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 12°
کمینه:
امروز
ابری
بیشینه: 11°
کمینه: -7°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:51 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:50 am.