شرایط فعلی

شفاف 58 درجه فارنهایت
W 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:58°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 40°
رطوبت: 51%
قابلیت دید: 31 مایل
خورشید غروب نکرده است
از تاریخ 24/06 06:00 pm
مشاهده شده در Pevek
مشاهدات گذشته, Pevek >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 62°
کمینه: 50°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 71°
کمینه: 50°
امروز
ابری
بیشینه: 70°
کمینه: 52°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:58 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:10 pm.