شرایط فعلی

شفاف 46 درجه فارنهایت
SE 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:46°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 44°
رطوبت: 93.4%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:30 am
غروب خورشید: 05:33 pm
از تاریخ 14/10 01:00 am
مشاهده شده در Armavir
مشاهدات گذشته, Armavir >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 71°
کمینه: 52°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 72°
کمینه: 47°
امروز
شفاف
بیشینه: 70°
کمینه: 44°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:40 am.