شرایط فعلی

پوشیده از ابر -3 درجه سانتی گراد
E 5 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:-9°
بارومتر: 1023.9 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -6°
رطوبت: 79.5%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:15 am
غروب خورشید: 03:57 pm
از تاریخ 13/12 12:00 pm
مشاهده شده در Tambov
مشاهدات گذشته, Tambov >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: +2°
کمینه: -1°
فردا
ابری
بیشینه: -2°
کمینه: -3°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: -2°
کمینه: -8°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:01 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:40 pm.