Rodino

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-6 หน่วย_ซ.
SW 6 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 29/01 01:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และหิมะตกกระจายเป็นแห่งๆ
รู้สึก_เหมือน: -13°
บาโรมิเตอร์: 1009.9 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -8°
ความชิ้น: 83.4%
ทัศนวิสัย: 4 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 09:26 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:18 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:10 am. Next update estimated at 03:50 am.


Trivia

N/A +33° Bethanie, นามิเบีย
Oymyakon, รัสเซีย -53°

N/A +33° Mariental, นามิเบีย
Artyk, รัสเซีย -52°

N/A +30° Bogo Gobo, บอตสวานา
Sarylakh, รัสเซีย -52°

+30° Otjimbingwe, นามิเบีย
Ust'-Nera, รัสเซีย -48°

+29° Wanlaweyn, ประเทศโซมาเลีย
Kobuk, สหรัฐอเมริกา -28°